loi chua anh bia anh bia
1 2 3 4

Wednesday, June 24, 2015

Tuesday, June 23, 2015

Hỡi Con! Hãy Nghe Lời Khuyên Dạy của ChaBài Giảng Lễ Mẫu Thân 21 tháng 6 năm 2015
Kinh Thánh: Châm Ngôn 4:1-9
Câu gốc: Châm Ngôn 1:8
"Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của Cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con."