loi chua anh bia anh bia
1 2 3 4
Chào mừng quý vị đến với trang blog của Hội Thánh Phước Lành San Diego!

Hội Thánh Phước Lành San Diego tồn tại với mục đích đó là thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi, học hỏi Lời của Chúa trong Kinh Thánh, cầu nguyện, yêu thương khích lệ lẫn nhau trong cuộc sống, cử hành các thánh lễ, thực hành các nghi lễ và truyền giảng phúc âm cho người chưa tin Chúa Giê-xu. 

Thể hiện qua các phần sau:
Yêu thương nhau qua mối thông công (fellowship). Trưởng thành qua sự học hỏi (discipleship): giúp đỡ thành viên trong hội thánh trưởng thành trong sự hiểu biết về Chúa và lớn lên mạnh mẽ trong đời sống tâm linh. Mạnh mẽ qua sự thờ phượng (worship): mọi thành viên hiệp lại để thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi trong sự yêu mến, kính sợ và vâng phục. Mở rộng qua những mục vụ (ministry): phục vụ Chúa qua công tác giúp đỡ cộng đồng. Phát triển qua việc làm chứng (evangelism): Mỗi thành viên là một nhân chứng sống cho Chúa Giê-xu. Truyền giảng Tin Lành là sứ mạng của hội thánh. 

Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta cùng sinh hoạt chung trong một đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Một lần nữa, thay mặt cho Ban Điều Hành, tôi cầu chúc quý vị một năm mới 2015 đầy bình an và phước hạnh. 

Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cách dư dật trên quý vị và gia đình.

Thân mến,

Ms Phước Lê

No comments:

Post a Comment

Đóng Góp Ý Kiến