loi chua anh bia anh bia
1 2 3 4

Đăng Ký Thành Viên

Text Box: Hội Thánh Phước Lành San Diego
4747 College Ave, San Diego, CA.92115
______________________________________________________
             

Phiếu Đăng Ký Thành Viên

Thông Tin Cá Nhân
Họ và Tên: : _____________________________________________________________________
Địa chỉ: : ________________________________________ ________________________________
Thành phố:_____________________Tiểu Bang: ________________Zip   Code:_______________
Điện thoại nhà: ____________________Điện thoại văn phòng: ____________________________
Di Động: ____________________    E-mail Address: ____________________________________
Giới tính:  □ F □ M
Ngày sinh:       _____________________     
Tên Vợ/Chồng: ____________________      

Thông Tin Thành Viên
Ngày đầu tiên tham dự hội thánh: ____________________

Bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa Cuộc Đời mình?
            □ Có □ Không □ Không chắc chắn

Bạn đã được báp-tem bằng nước chưa?
            □ Có, hãy cho biết năm và địa điểm.
            □ Chưa, xin hãy cho tôi ghi danh để được báp-tem.

Bạn có sẵn sàng hứa nguyện theo giao ước thành viên của Hội Thánh Phước Lành Sai Diego không?
            □ Có    □ Không

Bạn có đồng ý với điều lệ của Hội Thánh Phước Lành San Diego hay không?
            □ Có    □ Không

Signature
 
Date
 
 


1 comment:

  1. Please set up a credit card or checking payment link so I can give Tithe (1/10) to your church.

    ReplyDelete

Đóng Góp Ý Kiến