loi chua anh bia anh bia
1 2 3 4

Saturday, February 14, 2015

Ban Trung Lão Nhóm Cầu Nguyện

Ban Trung Lão nhóm cầu nguyện tại nhà mục sư vào tối thứ tư vừa qua. Cảm ơn Chúa đã cho buổi học Kinh Thánh và cầu nguyện đầy phước hạnh. Xin kính mời quý ông bà đăng ký nhóm luân phiên tại gia đình của mình. Đây là cơ hội để mọi người được cùng học hỏi lời Chúa và cầu nguyện cho nhau.

Buổi họp tới sẽ tại nhà Bác Sửu Gái vào lúc 7 giờ tối thứ Tư ngày 18 tháng 2 năm 2015. Lịch nhóm cầu nguyện sẽ được cập nhật thêm.
Xin Chúa ban phước trên quý ông bà anh chị em.


No comments:

Post a Comment

Đóng Góp Ý Kiến